Disclaimer

Disclaimer

Het auteursrecht op deze website berust bij VOC BV. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door VOC BV, tenzij anders aangegeven.

VOC BV betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op onze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. VOC BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.